Dr. Albert Gábor

Konferenciák/Conferences

A PhD doktori fokozat megszerzése előtt (2003 előtt)

53. Történelem tankönyvek a Kádár-korszakban. A Természet-és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete által rendezett tanácskozáson elhangzott előadás. Budapest, Károlyi Palota, 2003. október 16.

54. Készség-és személyiségfejlesztés a Horthy-rendszer középiskolai történelemtankönyveiben. A Széchenyi-kép. II. Országos és Regionális Történelemtanítási Konferencia. Debrecen, 2001. augusztus 22-24.

55. Domanovszky Sándor tankönyvírói munkássága. Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola által megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadás. Budapest, ELTE BTK D épület, Tanácsterem. 2001. május 22.

56. Tanártársadalom és polgárosodás – avagy gondolatok egy bázisinnováció lehetőségéről. Európaiság – politikai és morális kultúra. Nemzetközi Konferencia. Kecskemét, 2000. október 27-28.

57. Kritikai gondolkodás és történelemtanítás. Módszertani Konferencia az ELTE TFK fennállásának 25. évfordulójára. 2000. szeptember 1.

58. Gondolatok a polgári kötelességekre való nevelés lehetőségeiről. Módszertani Konferencia az ELTE TFK fennállásának 25. évfordulójára. 2000. szeptember. 1.

59. A történelemtanárok módszertani felkészülésének problémái. 1. Történelempedagógiai Tanácskozás. Hajdúszoboszló. 2000. július 15.

60. Life and career planning. A Comenius-projekt szervezésében megrendezett nemzetközi ankét. 2000. május 18.

61. A korszerű történelem tankönyv. Nemzetközi Történelemdidaktikai Konferencia. Hajdúböszörmény, 1997. július 5-8.

62. Az Európai Unió tanítása a középiskolai oktatásban. Az Európai Unió szomszédságában. II. Nemzetközi Szakmai Konferencia. Útban az EU felé: Konfliktus és kooperáció. Szeged, 1997. június 19-20.

Edu-Com 2000 Bt.
2045 Törökbálint, Napfény utca 2/a

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva!