Dr. Albert Gábor

Konferenciák/Conferences

A PhD doktori fokozat megszerzése után (2003 óta)

1. A történelemtanítás és történelemtankönyv-írás mozgástere Magyarországon és a Szovjetunióban az 1930-as években. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. nov. 18. 

2. A történelemtankönyvek ideológiai vonatkozásai Dél-Dunántúl középiskoláiban a Horthy-korszakban. Tudományos Életért Közalapítvány és a Somogyi Tudósklub előadássorozata.  Kaposvár, Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. 2016. szeptember 30.

3. A dél-dunántúli középiskolák történelemtankönyv-használata a Horthy-korszakban. A tanulás új útjai. HUCER Konferencia. Kaposvár. 2016. május. 26.

4. A hazai tankönyvrevíziós mozgalom a két háború közötti Magyarországon. Pillanatképek az elsővilágháborúból. Bácskaiak a bácskaiakért történelmi esték. Baja, Bérci Ház. 2016. május 14.

http://ujkor.hu/content/pillanatkepek-nagy-haborubol-harcteri-naplotol-tankonyvekig

5. Megváltozott hőskultusz a klebelsbergi időszak történelem tankönyveiben. Pillanatképek az első világháborúból. Bácskaiak a bácskaiakért történelmi esték. Baja, Bérci Ház. 2016. május 14.

http://ujkor.hu/content/pillanatkepek-nagy-haborubol-harcteri-naplotol-tankonyvekig

6. Tankönyvügy és kulturális kontaktológia – avagy fehér foltok a történelemtanítás és tankönyvtörténeti kutatásokban. Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Tantárgypedagógiai Albizottsága tudományos tanácskozása. Törökbálint, 2016. január 29.

7. A budapesti fiú-középiskolák történelemtankönyv-használata a klebelsbergi korszakban. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem, 2015. november 21.

8. A tankönyvügy külhoni képviselete. Klebelsberg Kuno és Domanovszky Sándor munkakapcsolata. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Kaposvár. 2015. november. 17.

9. A kultusztárca egyben honvédelmi tárca is. Pozitív válaszok Trianonra a klebelsbergi tankönyvpolitika tükrében. Horthy & Klebelsberg Konferencia. Kaposvár. 2015. augusztus 22.

10. Tankönyvviták az 1928-as oslói történészkonferencián. HUCER Konferencia, Nyíregyháza, 2015. május 29.

11. Empires in history textbooks. Depicting of Tsarist Russian Empire between 1815 and 1918 in the changing history textbooks in the XX. century. "Birodalmi peremvidékek regionális narratívái" című történészkonferencián elhangzott szekció-előadás. Pyatigorsk, 2015. május 16.

12. Megújul(t)-e a történelemtanár eszköztára? A Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály által rendezett kerekasztal-beszélgetés a történelemtanítás helyzetéről, dilemmáiról, jövőjéről. A kerekasztal vendégei Martos Ida, Albert B. Gábor, Gyertyánfy András, Paksa Rudolf, moderátor Szemethy Tamás. DOSZ Café Március. Budapest, ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár. 2015. március 20. 

Kapcsolódó linkek:

13. Történelemtanítás, tankönyvpiac, tankönyvhasználat a klebelsbergi időszakban. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debrecen, 2014. november 7.

14. Horthy és a Novara – avagy a Horthy-legenda a két világháború közötti tankönyvekben. Szegedi Információtörténeti Műhely. Az első világháború információtörténetéhez. Műhelykonferencia. Szeged, 2014. október 8.

15. Történelemtankönyvek generációkon át (Tankönyvhasználat a Horthy-korszakban). XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 8.

 

16. Tanítóképző-intézeti tanárok a két világháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalomban. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2013. szept. 7.

17. Diversity and plurality. History textbooks in Hungary between the two world wars after Trianon peace. New Challenges in Education [Erasmus Intenzív Program],  Catholic University in Ružomberok, Ružomberok/Szlovákia, 2013. 09. 03. 

18. A Mika-Marczinkó tankönyvek. Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottsága keretében megrendezett "Mika Sándor tanácskozáson" elhangzott előadás. Törökbálint, 2013. május 24.

19. A klebelsbergi korszak középiskolai történelem tankönyveinek iskolai használata. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. 2012. nov. 9. 

20. A Domanovszky-tankönyvek iskolai használata. "A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig" című tankönyv -és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpóziumon elhangzott szekció-előadás. Törökbálint, 2012. okt. 8.

21. Piaristák történelem tankönyvei - piaristák tankönyvválasztása (Gondolatok a Horthy-korszak tankönyvhasználat-történetéhez). "A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig" című tankönyv -és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpózium plenáris előadása. Törökbálint, 2012. okt. 8.

22. A hazai történelemtanítás népszerűsítése az 1933-as varsói történészkongresszuson. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. nov. 3.

23. Taníthatunk-e historiográfiát kisiskolásoknak? Az MTA Pedagógiai Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság 10 éves jubileumi tanácskozása. ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Kar, 2011. június 3.

24. A szövetségkereséstől a hűvös távolságtartásig (Kultúrdiplomáciai mozzanatok a hazai tankönyvrevízió történetéből). Iskola a társadalmi térben és időben II. Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola és az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága által rendezett konferencia. 2011. május 17.

25. Olay Ferenc és a hazai tankönyvrevíziós mozgalom. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4.

26. Történeti oktatás, tankönyvügy, tankönyvrevízió. A CISH 1929-es velencei tanácskozása. Az MTA Pedagógiai Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság tanácskozása. Budapest, az MTA Nádor utcai épülete.2010. szeptember 3.

27. Rajzok, illusztrációk az ötvenes, hatvanas évek brit történelemtankönyveiben. IV. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Kaposvár, 2010. április 23.

28. Kézirattári források a két világháború közötti nemzetközi tankönyvrevíziós mozgalom hazai vonatkozásainak vizsgálatához. A PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága és a PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola Oktatástörténeti Alprogramja által „Hagyományos és új források és kutatási helyszínek a neveléstörténet-írásban” címmel rendezett tudományos szeminárium. Pécs, 2009. november 25.

29. A tankönyvdiplomácia cselekvéstere a két világháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalomban. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 21.

30. Gondolatok a tankönyvtörténeti alapú történelemtanításról. Az MTA Szakmódszertani Albizottsága által rendezett „Múlt-jelen-jövő a szakmódszertanok tükrében” című tanácskozás. ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Kar, 2009. június 5.

31. Tudatformálás vagy tudattorzítás?  A Természet –és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete által szervezett tudományos tanácskozás. Illyés Gyula Archívum és Műhely tanácskozó terme. Budapest, 2005. október 21.

32. Egy patinás kiadó színvonalas tankönyvsorozata a két világháború közötti Magyarországon (Domanovszky Sándor tankönyvei). VII. Tantárgy-pedagógiai Tudományos Konferencia. Baja, 2004. november 18-19.

33. A Tisza István-kép a változó középiskolai történelem tankönyvekben. Gróf Tisza István a vasgróf a mai magyar történettudományban. Budapest, ELTE BTK Díszterem. 2004. október 27. 

Edu-Com 2000 Bt.
2045 Törökbálint, Napfény utca 2/a

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva!