Dr. Albert Gábor

Konferenciák/Conferences

A PhD doktori fokozat megszerzése után (2003 óta)

1. Tankönyvírás Szarvason 1927 és 1944 között. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, ELTE PPK. 2023. október 27.

2. A hódmezővásárhelyi alapfokú agrárszakoktatás kezdetei: Kisjátzi Szeles János és a Királyi Magyar Földművesiskola. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, ELTE PPK. 2023. október 27.

e-poxzter

3. Egy mezőgazdasági polihisztor az öntözésügy és a rizstermesztés szolgálatában - Kállay Kornélra emlékezünk. Magyar Tudós Tárlat - Vízügyi Emléknap. Budapest, MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár. 2023. október 18.

4. Történeti oktatás az agrároktatás egyes ágazataiban és intézményeiben. Az MTA PTB Tantárgy-pedagógiai Albizottság tudományos tanácskozása. ELTE PPK, Budapest, 2023. július 5.

5. Bemutatkozik a Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatási Program. Múltőrzés a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Karon c. tudományos tanácskozás. SZTE Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely. 2023. június 21.

IMG_2033

6. Scholtz Albin és a borászati szakoktatás. Magyar Tudós Tárlat. Gyümölcsöző életutak cím emléknap. MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár. 2023. február 15. 

7.Kállay Miklós és az öntözésügyi szakoktatás. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pécs. 2022. november 18.

8. Vízügyi történetírás a Dégen-korszakban. Diktatúra és demokrácia - A Kádár-korszak és a rendszerváltás történelmi fogalmai. Tudományos konferencia és szakmai műhely. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum rendezvénye. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala. 2022. október 1. 

9. Egy gazdasági géptan tankönyv születéstörténete. A gépészmérnök Sass Gábor tankönyvírói munkássága. "Agrármúltunk emlékezete - az értékőrzés mozaikdarabkái" Kutatók Éjszakája. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 2022. szeptember 30. 

10. Az agrár közép-és felsőfokú oktatás múltja Debrecenben (a kezdetektől a második világháború végéig). Agrárszakoktatás felsőfokon. Jubileumi Agrárszakoktatás-történeti Konferencia. Keszthely. Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely Festetics Közösségi Tér. 2022. július 8.

11. Klauzál Imre és a rohonci gazdaképzés. A hely, ahol az agrárismereteket magyar nyelven oktatták. "Klauzál Napok Tétényben" A Klauzál Gábor Társaság rendezvénye. Budatétény, Voinovich-Huszár Villa. 2022. április 30.

12. Klauzál Imre és egy zászlóvivő intézet két világ határán. Magyar Tudós Tárlat. Alapítók, Újítók az agráriumban emléknap. MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár. 2022. április 27.

13. Az agrárszakoktatás újjászervezése a két háború közötti Magyarországon. Az agrárium útkeresése Közép-Európában a két világháború között. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közösen rendezett konferenciája. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Budapest, 2021. november 15.

 

14. Vízmesterek képzése a millennium időszakában. Magyar Tudós Tárlat. Vizes históriák a millennium korából. A vízügyi emléknap alkalmából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár rendezvénye. Mezőgazdasági Könyvtár. Budapest, 2021. október 20.

15. Egy elmaradt riasztás nyomában. (Tankönyv-index Glavlit mintára. Használatból kivont gimnáziumi és mezőgazdasági középiskolai történelemtankönyvek). Jelző-és riasztórendszerek a világtörténelemben. A Szegedi Információtörténeti Műhely tizedik konferenciája. 2021. október 15. (online)

16. Vadászat az oktatásban. Kutatók éjszakája. Budapest. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 2021. szeptember 24.

17. A Guszev-kísérlet a tükrözött osztályterem módszerével (egy akciókutatási kísérlet témájának újragondolása). Műhelykonferencia – A digitális kultúra fenntarthatóságáról. A Digitális Módszertani Intézet és a PE MFTK Társadalomtudományi Intézet rendezvénye. Pannon Egyetem. Veszprém, 2021. május 13. (online)

18. Akciókutatástól akciókutatásig (2005-2007; 2021-). Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete, Neveléstudományi Műhelye, HERA veszprémi tagszervezete és a VEAB Általános és Alkalmazott Pedagógiai Munkabizottsága rendezvénye. Veszprém, 2021. február 17. (online)

19. Szinyei Merse Jenő és a tankönyvügy. Nemzetközi Tudományos Módszertani Konferencia. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Szabadka. 2020 október 16. (online)

20. Balogh Albin, a tankönyvíró. 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár. 2020. október 1. (online)

21. Katolikus reneszánsz a Horthy-korszak gimnáziumi történelemtankönyveiben 1938 és 1942 között Nemzetközi Tudományos Módszertani Knferencia. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Szabadka, 2019. október 18.

22. „Rapszodikus gondolatok” a II. világháborús gimnáziumi történelemtankönyvekben. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs. 2019. november 9.  

23. Tankönyvügy a bécsi döntések után – történelemtankönyvek használata a visszacsatolt területek középiskoláiban 1938 és 1943 között. HUCER, Székesfehérvár, 2018. május 24.

24. Kegyvesztett tankönyvszerzők a két háború között Magyarországon és Szovjet-Oroszországban. XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza. 2017. november 9.

25. A történelemtanítás és történelemtankönyv-írás mozgástere Magyarországon és a Szovjetunióban az 1930-as években. XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2016. nov. 18. 

26. A történelemtankönyvek ideológiai vonatkozásai Dél-Dunántúl középiskoláiban a Horthy-korszakban. Tudományos Életért Közalapítvány és a Somogyi Tudósklub előadássorozata.  Kaposvár, Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar. 2016. szeptember 30.

27. A dél-dunántúli középiskolák történelemtankönyv-használata a Horthy-korszakban. A tanulás új útjai. HUCER Konferencia. Kaposvár. 2016. május. 26.

28. A hazai tankönyvrevíziós mozgalom a két háború közötti Magyarországon. Pillanatképek az elsővilágháborúból. Bácskaiak a bácskaiakért történelmi esték. Baja, Bérci Ház. 2016. május 14.

http://ujkor.hu/content/pillanatkepek-nagy-haborubol-harcteri-naplotol-tankonyvekig

29. Megváltozott hőskultusz a klebelsbergi időszak történelem tankönyveiben. Pillanatképek az első világháborúból. Bácskaiak a bácskaiakért történelmi esték. Baja, Bérci Ház. 2016. május 14.

http://ujkor.hu/content/pillanatkepek-nagy-haborubol-harcteri-naplotol-tankonyvekig

30. Tankönyvügy és kulturális kontaktológia – avagy fehér foltok a történelemtanítás és tankönyvtörténeti kutatásokban. Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága Tantárgypedagógiai Albizottsága tudományos tanácskozása. Törökbálint, 2016. január 29.

31. A budapesti fiú-középiskolák történelemtankönyv-használata a klebelsbergi korszakban. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem, 2015. november 21.

32. A tankönyvügy külhoni képviselete. Klebelsberg Kuno és Domanovszky Sándor munkakapcsolata. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Kaposvár. 2015. november. 17.

33. A kultusztárca egyben honvédelmi tárca is. Pozitív válaszok Trianonra a klebelsbergi tankönyvpolitika tükrében. Horthy & Klebelsberg Konferencia. Kaposvár. 2015. augusztus 22.

34. Tankönyvviták az 1928-as oslói történészkonferencián. HUCER Konferencia, Nyíregyháza, 2015. május 29.

35. Empires in history textbooks. Depicting of Tsarist Russian Empire between 1815 and 1918 in the changing history textbooks in the XX. century. "Birodalmi peremvidékek regionális narratívái" című történészkonferencián elhangzott szekció-előadás. Pyatigorsk, 2015. május 16.

36. Megújul(t)-e a történelemtanár eszköztára? A Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály által rendezett kerekasztal-beszélgetés a történelemtanítás helyzetéről, dilemmáiról, jövőjéről. A kerekasztal vendégei Martos Ida, Albert B. Gábor, Gyertyánfy András, Paksa Rudolf, moderátor Szemethy Tamás. DOSZ Café Március. Budapest, ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár. 2015. március 20. 

Kapcsolódó linkek:

37. Történelemtanítás, tankönyvpiac, tankönyvhasználat a klebelsbergi időszakban. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Debrecen, 2014. november 7.

38. Horthy és a Novara – avagy a Horthy-legenda a két világháború közötti tankönyvekben. Szegedi Információtörténeti Műhely. Az első világháború információtörténetéhez. Műhelykonferencia. Szeged, 2014. október 8.

39. Történelemtankönyvek generációkon át (Tankönyvhasználat a Horthy-korszakban). XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 8.

 

40. Tanítóképző-intézeti tanárok a két világháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalomban. VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, 2013. szept. 7.

41. Diversity and plurality. History textbooks in Hungary between the two world wars after Trianon peace. New Challenges in Education [Erasmus Intenzív Program],  Catholic University in Ružomberok, Ružomberok/Szlovákia, 2013. 09. 03. 

42. A Mika-Marczinkó tankönyvek. Az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottsága keretében megrendezett "Mika Sándor tanácskozáson" elhangzott előadás. Törökbálint, 2013. május 24.

43. A klebelsbergi korszak középiskolai történelem tankönyveinek iskolai használata. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest. 2012. nov. 9. 

44. A Domanovszky-tankönyvek iskolai használata. "A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig" című tankönyv -és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpóziumon elhangzott szekció-előadás. Törökbálint, 2012. okt. 8.

45. Piaristák történelem tankönyvei - piaristák tankönyvválasztása (Gondolatok a Horthy-korszak tankönyvhasználat-történetéhez). "A palatáblától a Zsolnai-tankönyvekig" című tankönyv -és taneszköztörténeti bemutatóval egybekötött szimpózium plenáris előadása. Törökbálint, 2012. okt. 8.

46. A hazai történelemtanítás népszerűsítése az 1933-as varsói történészkongresszuson. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2011. nov. 3.

47. Taníthatunk-e historiográfiát kisiskolásoknak? Az MTA Pedagógiai Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság 10 éves jubileumi tanácskozása. ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Kar, 2011. június 3.

48. A szövetségkereséstől a hűvös távolságtartásig (Kultúrdiplomáciai mozzanatok a hazai tankönyvrevízió történetéből). Iskola a társadalmi térben és időben II. Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola és az MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága által rendezett konferencia. 2011. május 17.

49. Olay Ferenc és a hazai tankönyvrevíziós mozgalom. X. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2010. november 4.

50. Történeti oktatás, tankönyvügy, tankönyvrevízió. A CISH 1929-es velencei tanácskozása. Az MTA Pedagógiai Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság tanácskozása. Budapest, az MTA Nádor utcai épülete.2010. szeptember 3.

51. Rajzok, illusztrációk az ötvenes, hatvanas évek brit történelemtankönyveiben. IV. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Kaposvár, 2010. április 23.

52. Kézirattári források a két világháború közötti nemzetközi tankönyvrevíziós mozgalom hazai vonatkozásainak vizsgálatához. A PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága és a PTE Oktatás és Társadalom Doktori Iskola Oktatástörténeti Alprogramja által „Hagyományos és új források és kutatási helyszínek a neveléstörténet-írásban” címmel rendezett tudományos szeminárium. Pécs, 2009. november 25.

53. A tankönyvdiplomácia cselekvéstere a két világháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalomban. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Veszprém, 2009. november 21.

54. Gondolatok a tankönyvtörténeti alapú történelemtanításról. Az MTA Szakmódszertani Albizottsága által rendezett „Múlt-jelen-jövő a szakmódszertanok tükrében” című tanácskozás. ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Kar, 2009. június 5.

55. Tudatformálás vagy tudattorzítás?  A Természet –és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány Kölcsey Intézete által szervezett tudományos tanácskozás. Illyés Gyula Archívum és Műhely tanácskozó terme. Budapest, 2005. október 21.

56. Egy patinás kiadó színvonalas tankönyvsorozata a két világháború közötti Magyarországon (Domanovszky Sándor tankönyvei). VII. Tantárgy-pedagógiai Tudományos Konferencia. Baja, 2004. november 18-19.

57. A Tisza István-kép a változó középiskolai történelem tankönyvekben. Gróf Tisza István a vasgróf a mai magyar történettudományban. Budapest, ELTE BTK Díszterem. 2004. október 27. 

Edu-Com 2000 Bt.
2045 Törökbálint, Napfény utca 2/a

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva!