Dr. Albert Gábor

Kutatás/Research

A hódmezővásárhelyi agrárszakoktatás-történeti kutatások (2023-tól)

2023-tól a hódmezővásárhelyi agrárszakképzés múltját vizsgálom, kiemelten a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának intézménytörténetét. Ezen belül Kisjátzi Szeles János és a Hódmezővásárhelyi Magyar Királyi Földmívesiskola története,  "Kombájniskola" Hódmezővásárhelyen, a magyarországi felsőfokú technikumok első intézményszervezői és a hódmezővásárhelyi állategészségügyi üzemmérnökképzés sajtóvisszhangja témákban végzek kutatásokat.

Vízügytörténeti, vízügyi szakoktatás-történeti kutatások (2021-től)

Az utóbbi három évben kiemelt jelentőséget tulajdonítok annak, hogy múzeumi gyűjteményi és levéltári forrásokra alapozva vízügytörténeti és vízügyi szakoktatás-történeti kutatásokat végezzek. Vízügytörténeti vizsgálódásaim fókuszában a Dégen-korszak vízügyi történetírása áll. A vízügyi szakoktatás-történeti kutatások a hazai vízmesterképzés és az öntözésügyi szakoktatás feldolgozására irányulnak. A témában folyamatosan jelennek meg írásaim, továbbá konferencia-előadások vagy ismeretterjesztő előadások formájában ismertetem a kutatási eredményeket.

Agrárszakoktatás-történeti kutatások (2021-től)

A korábbi történelemtanítás-és tankönyvtörténeti vizsgálatok alig érintették az agrár szakoktatás intézményeit. Ezt a hiányosságot pótolva, – könyvészeti és levéltári iratanyagok feldolgozásával – ágazati bontásban, iskolafokonként tárom fel azt, hogy a történelmi gondolkodás fejlesztése hogyan és mely stúdiumok keretében történt a különböző agrárszakoktatási intézményekben a XIX. század második felétől a második világháború végéig. Részletesen vizsgálom az agrár szakoktatás újjászervezését a két háború közötti időszakra vonatkozóan, az agrár-szakoktatási intézményhálózat koronkénti változásait.

Tankönyvhasználati –és iskolatörténeti kutatások (2012 óta)

A hazai történelemtankönyv-történettel foglalkozó szakmunkák elsősorban a korabeli tankönyvszerzők tankönyvi interpretációs módjai alapján vizsgálták a történelemtankönyveket, ugyanakkor kevés figyelmet fordítottak a korabeli tankönyvpiacot befolyásoló tényezők széleskörű, így főként a tankönyvek tényleges iskolai használatára irányuló adatfeltárásokra. Ezt a hiányosságot pótolva – az iskolai értesítők és korabeli levéltári iratanyagok feldolgozásával - Klebelsberg Kuno idején forgalomba került fiú-középiskolai történelemtankönyvek tényleges iskolai használatát, a tankönyvpiac működését vizsgálom. A témában 2012 óta folyamatosan megjelenő írásaim elérhetők a Publikáció menüpont alatt.

 

A két világháború közötti hazai tankönyvrevíziós mozgalom története (2008-2020)

Az első világháború után a Nemzetek Szövetsége és más tudományos és tanügyi szervezetek behatóan foglalkozni kezdtek a tankönyvek nemzetközi revíziójával, vagyis az egyes — főként történelmi tárgyú — tankönyvekben előforduló tendenciózus magyarázatok vagy tájékozatlanságból eredő hibák, téves nézetek, illetve a más népekkel szembeni gyűlölet ébrentartását célzó tankönyvi részek eltávolításának kérdéseivel. A két világháború közötti tankönyvrevíziós mozgalom hazai vonatkozásaival 2008 óta foglalkozom. A témában megjelent szakcikkek, tanulmányok elérhetők a Publikáció menüpont alatt. 

 

Braunschweig - nemzetközi tankönyvtörténeti kutatások (2008)

Nemzetközi tankönyvkutatásokat folytattam Braunschweigben, a Georg Eckert Institute ösztöndíjasaként. Kutatásom során az ötvenes és hatvanas évek hazai és brit történelem tankönyvek összehasonlító vizsgálatát végeztem el, melynek kutatási beszámolója az ECKERT-DAS BULLETIN/NR 04/WINTER 2008 számában olvasható. A beszámoló elérhető a Publikáció menüpont alatt.  

 

A polgárosodás útjai, buktatói a Horthy-korszak középiskolai történelem tankönyveiben

- PhD tanulmányok (1997-2003)

Doktori értekezésem témája a Horthy-korszak középiskolai történelem tankönyveinek átfogó vizsgálatára, tankönyvtörténeti áttekintésére, a főbb tankönyvkiadók és szerzők politikai irányultságának, kapcsolatrendszerének feltárására irányult. Doktori értekezésem szerkesztett, átdolgozott változata „Súlypontok és hangsúlyeltolódások. Középiskolai történelemtankönyvek a Horthy-korszakban” címmel 2006-ban jelent meg. Az írás elérhető itt!

Könyv letöltése innen!

 

Történelemtankönyvek a Kádár-korszakban (2003-2004)

A Kölcsey Intézet ösztöndíjasaként a tankönyvtörténeti kutatásokat kiterjesztettem a Kádár-korszak történelem tankönyveire is. A tankönyvkritikai elemzés célja az volt, hogy a belénk nevelt balítéletek korrigálásán túl érzékennyé és védetté tegyen a történelemhamisítás lehetséges újabb eszközeivel szemben. A kutatás eredménye egy 2004-ben megjelent, opponensi véleményeket egyaránt tartalmazó tanulmánykötet. Az írás elérhető itt:

A tanulmány innen letölthető!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edu-Com 2000 Bt.
2045 Törökbálint, Napfény utca 2/a

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva!