Dr. Albert Gábor

Önéletrajz/CV

Tudományos önéletrajz

(Dr. habil. Albert Gábor)

 

Történelem-orosz szakos pályakezdő pedagógusként 1991-ben kerültem Törökbálintra, ahol Dr. Zsolnai József szakmai irányítása mellett tanterv- és tankönyvfejlesztésekben vettem részt. Egyetemi tanulmányaim befejezése után (1994) igazgatóhelyettesi (1995), majd vezetőtanári (1996) feladatokat láttam el a törökbálinti kísérleti iskolában. 1997-2011 között a szakképzésben is dolgoztam. 2002-ben a Stiefel Eurocart Kft. számára történelem falitérképeket lektoráltam.

1998 és 1999 között óraadóként az ELTE Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékén újkori magyar és egyetemes történeti, történelem szakmódszertani stúdiumokat szeminarizáltam.

2000 és 2001 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Távoktatási Intézetének módszertani munkatársa lettem. 2000 és 2004 között a Gábor Dénes Főiskolán, 2004-2005-ös tanévben két féléven keresztül a bajai Eötvös József Főiskolán tanítottam. 2005 és 2008 között oktatóként és külső konzulensként vettem részt a Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Alprogramjában.

2009-től majdnem 12 évet dolgoztam a Kaposvári Egyetemen (pár hónapot a SZIE Kaposvári Campusán). Az alapképzésben „Intézmény-és gyermekkortörténet”, „Neveléstörténet és gyógypedagógiai problématörténet” tárgyakból tartottam évfolyamelőadásokat, de „Közoktatáspolitika”, „Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés”, „Minőségfejlesztés”, „Neveléselmélet”, „Nemzetközi folyamatok az oktatásban”, tárgyakat is tanítottam. A neveléstudomány mester szakon „Dokumentum-és tankönyvelemzés”, továbbá „Problématörténet és összehasonlító pedagógia” kurzusokat vezettem. A 2010-es évek első felében Agrármérnök tanár mester szakos hallgatóknak „Az iskola kultúrtörténete, alternatív irányzatok”, „Pedagógiai vizsgálatok módszertana”, „A tanári mesterszak alapkérdései” c. tantárgyakat tanítottam. Az utóbbi két évben társelőadóként részt vettem a „Gyógypedagógiai intézményrendszer társadalmi kontextusban” c. kurzus oktatásában. Az egyetemre érkező török és spanyol hallgatók számára többször tartottam angol nyelvű előadást. Mindig figyelmet fordítottam a szakdolgozók felkészítésére és a tudományos diákköri munkára. Több gyógypedagógus hallgató szakdolgozatát konzultáltam, egy gyógypedagógus hallgatóm 2019-ben az országos TDK-n második helyezést ért el.

Közben 2018 és 2019 között a Testnevelési Egyetemen Tanárképző Intézet Pedagógia és Módszertani Tanszékén „Pedagógia” és „Közoktatási ismeretek” tárgyakat oktattam.

2021 nyarától új munkahelyem a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Teljesen új tevékenységekkel foglalkozom: az agrártörténeti és az agrár szakoktatás-történeti gyűjtemény tartozik hozzám. Kutatási tematikám is változik: jelenleg agrár szakoktatás-történeti kutatásokkal foglalkozom. 

Doktori cselekményekben (szigorlati és doktori védések, habilitációs eljárás) is folyamatosan részt veszek.  A PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskolában témavezetői feladatot látok el. Kétszer voltam doktori védésen opponens, és több alkalommal bizottsági tag.

Az oktatómunka mellett kiemelt figyelmet fordítok a tudományos kutatásokra.

PhD tanulmányaimat 2003-ban fejeztem be az ELTE BTK XIX-XX. századi Magyar Történeti Doktori Iskolában. Kutatási területem a Horthy-korszak történelem tanítástörténetére, tankönyvtörténetére irányult. Doktori értekezésem átdolgozott formában kismonográfiaként 2006-ban jelent meg. Történelem tankönyvkutatásaimat 2003-tól kiterjesztettem a Kádár-korszakra is. 2007-ben és 2008-ban nemzetközi tankönyvtörténeti kutatásokat végeztem a braunschweig-i Georg-Eckert-Institute-ban. 2008-tól a két háború közötti nemzetközi tankönyvrevíziós mozgalom hazai vonatkozásainak szisztematikus történeti feltárásával és a Horthy-korszak történelemtanítás-és tankönyvtörténetével, iskolatörténetével foglalkozom.
A tankönyvkutatásaimat elnyert ösztöndíjpályázataim segítették (Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány: 2002; Georg-Eckert-Institute: 2008; Campus Hungary: 2014.)
2016-ban habilitáltam (Neveléstudományok: Eszterházy Károly Főiskola). Habilitációs dolgozatom címe: Tankönyvpiac, tankönyvhasználat, tankönyvrevízió. Mozzanatok a klebelsbergi korszak történelemtankönyv-történeti és iskolatörténeti kutatásaiból.

Hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos rendezvényeken, külföldi tanulmányutakon 1995 óta folyamatosan részt veszek. 2014 márciusában, Bécsben „The First World War in Central European Memory. Trans/national Perspectives, European Contexts.” című konferencián és nemzetközi workshopon moderátori feladatot láttam el. 2013 szeptemberében a szlovákiai Ružomberokban, 2015. május 16-án az oroszországi Pyatigorskban tartottam előadást. 2014 nyarán vendégoktatóként prezentáltam tankönyvtörténeti kutatásaimat a törökországi Ispartában (Suleyman Demirel University). 2016 júliusában az odesszai Mecsnyikov Egyetem könyvtárában végeztem kutatásokat. Négyszer szerveztem konferenciát/tudományos tanácskozást, 6 alkalommal voltam konferencia szimpózium elnöke, ebből kétszer a legrangosabb hazai neveléstudományi konferencián, az ONK-n. Kétszer bíráltam OTKA pályázatot. 1990 óta publikálok (2004-től Albert B. Gábor néven). Publikációim száma 85, a közleményeimre érkezett független hivatkozások száma 115. A Hirsch index: 6.

A tudományos szakmai közéletben is részt veszek. Több szakmai tudományos testületnek is tagja vagyok (MTA Köztestület: 2004-től; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság: 2007-től; MTA Pécsi Területi Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottság: 2012-től). 2016. január 29-től az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság elnöki feladatait látom el.

Edu-Com 2000 Bt.
2045 Törökbálint, Napfény utca 2/a

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva!