Dr. Albert Gábor

Önéletrajz/CV

Tudományos önéletrajz

(Dr. habil. Albert Gábor)

 

Történelem-orosz szakos pályakezdő pedagógusként 1991-ben kerültem Törökbálintra, ahol Dr. Zsolnai József szakmai irányítása mellett tanterv- és tankönyvfejlesztésekben vettem részt. Egyetemi tanulmányaim befejezése után (1994) igazgatóhelyettesi (1995), majd vezetőtanári (1996) feladatokat láttam el a törökbálinti kísérleti iskolában. 1997-2011 között a szakképzésben is dolgoztam. 2002-ben a Stiefel Eurocart Kft. számára történelem falitérképeket lektoráltam.

1998 és 1999 között óraadóként az ELTE Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékén újkori magyar és egyetemes történeti, történelem szakmódszertani stúdiumokat szeminarizáltam.

2000 és 2001 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Távoktatási Intézetének módszertani munkatársa lettem. 2000 és 2004 között a Gábor Dénes Főiskolán Protokoll– és viselkedéskultúra”, valamint „Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák” c. kurzusokat oktattam. A 2004-2005-ös tanévben két féléven keresztül a bajai Eötvös József Főiskolán tanítottam. 2005 és 2008 között oktatóként és külső konzulensként vettem részt a Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Alprogramjában.

2009. szeptember 1. óta a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán adjunktusként, 2014. július 1-től egyetemi docensként dolgozom, FSZ (ma FOSZK), alap- és mesterképzésekben veszek részt.

Oktatómunkám a teljesség igénye nélkül: 2009 óta évfolyam előadást tartok neveléstörténetből. Gyógypedagógus-jelölt hallgatók számára kutatásmódszertant, „A fogyatékosság és gyógypedagógia történeti aspektusai, óvodapedagógus-jelölt hallgatóknak Összehasonlító pedagógia és Minőségfejlesztés c. tárgyakat, informatikus könyvtár szakos hallgatóknak neveléselméletet, a nemzetközi tanulmányok szakon tanuló hallgatók számára a Nemzetközi folyamatok az oktatásban c. kurzust oktattam. Tanítottam Helyzetünk, esélyeink, jogaink és kötelességeink Magyarországon és az EU-ban”, Európai tanulmányok Tantervi alapismeretek” című tantárgyakat is. Agrármérnök-tanár hallgatóknak „Pedagógiai vizsgálatok módszertana”, Az iskola kultúrtörténete, alternatív irányzatok, továbbá A tanári mesterség alapkérdéseielnevezésű kurzusokat oktatom. Az elmúlt tanévben tanítójelölt hallgatóknak Inter– és multikulturális nevelés című tárgyat tanítottam. Állandó tárgyként gondozom a közoktatás-politikát. Az egyetemre érkező török és spanyol hallgatók részére „Image and cartoon analysis of the English and Hungarian textbooks of the 1950s, 1960s” címmel tartottam előadásokat.

Kiemelt figyelmet fordítok hallgatóim szakdolgozati munkájára, az elmúlt években konzulensként három hallgató kari TDK felkészülését segítettem (mindhárman dobogós helyezést értek el a kari TDK versenyen). 2013. február 20-án a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából megrendezett országos neveléstörténeti vetélkedőn tanítójelöltjeim 3. helyezést értek el.

A bolognai rendszer bevezetése óta doktori programokban is oktatóként veszek részt (Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola: 2005-2008; PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola: 2011-2012. II. félév). Doktori cselekményekben is szerepet vállalok (doktori szigorlati és védési bizottsági tagként, opponensként). 2014 márciusától a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola témakiírója vagyok.

Az oktatómunka mellett kiemelt figyelmet fordítok a tudományos kutatásokra.

2003-ban fejeztem be az ELTE BTK XIX-XX. századi Magyar Történeti Doktori Iskolában PhD tanulmányaimat. Kutatási területem a Horthy-korszak történelem tanítástörténetére, tankönyvtörténetére irányult. Doktori értekezésem átdolgozása kismonográfiaként 2006-ban jelent meg. Történelem tankönyvkutatásaimat 2003-tól, a Kölcsey Intézet ösztöndíjasaként kiterjesztettem a Kádár-korszakra is. 2003-ban a Számalk Szakközépiskola kutató pedagógusaként tagja voltam az AIFSZ-képzés munkaerő-piaci helyzetét vizsgáló munkacsoportnak, 2001 és 2003 között pedig a nemzetközi SCALE kutatási projektnek. 2005 és 2011 között a budatétényi Rózsakerti Általános Iskolában egy akciókutatást vezettem.  

Tankönyvtörténeti kutatásaimat három irányban bővítettem. 2008-ban az intézet ösztöndíjasaként nemzetközi tankönyvtörténeti kutatásokat folytattam a braunschweig-i Georg-Eckert-Institute-ban. 2008-tól napjainkig a két háború közötti nemzetközi tankönyvrevíziós mozgalom hazai vonatkozásainak szisztematikus történeti feltárásával, 2012 óta a Horthy-korszak tankönyv- és iskolatörténeti vizsgálatával foglalkozom.

Sikeres habilitációs eljárásomat követően (2016 – Neveléstudományok: Eszterházy Károly Főiskola) érdeklődésem a magyar-(szovjet) orosz tankönyvtörténeti és kulturális kontaktológiai vizsgálatok felé fordult. 2016 júliusában kutatásokat folytattam az odesszai Mecsnyikov Egyetem könyvtárában (Научная библиотека Одесского националного университета имени И. И. Мечникого).

Szakkonferenciákon, tudományos rendezvényeken 1995 óta folyamatosan részt veszek, tudományos előadásaim száma: 36. 2014 márciusában, Bécsben „The First World War in Central European Memory. Trans/national Perspectives, European Contexts.” című konferencián és nemzetközi workshopon moderátori feladatot láttam el. 2013 szeptemberében a szlovákiai Ružomberokban, 2015. május 16-án az oroszországi Pyatigorskban tartottam előadást. 2014 nyarán vendégoktatóként angol nyelven prezentáltam tankönyvtörténeti kutatásaimat a törökországi Ispartában (Süleyman Demirel Üniversitesi - Suleyman Demirel University). Négyszer szerveztem konferenciát/tudományos tanácskozást, 6 alkalommal voltam konferencia szimpózium elnöke, ebből kétszer a legrangosabb hazai neveléstudományi konferencián, az ONK-n. Kétszer bíráltam OTKA pályázatot. 2013 óta a HERJ neveléstudományi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja vagyok.

1990 óta publikálok (2004-től Albert B. Gábor néven). Összes megjelent publikációim száma 1990 és 2016 között: 68. Az eddig megjelent közleményeimre érkezett független hivatkozások száma 92, ebből 7 nemzetközi.

Az oktató és kutatómunkát elnyert ösztöndíjpályázataim segítették (Soros Alapítvány: 1998-1999; Pro Renovanda Cultura Hungariae: 1999-2000; 2000-2001; 2002-2003; Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány: 2002; Georg-Eckert-Institute: 2008; Campus Hungary: 2014).

Több szakmai tudományos testületnek is tagja vagyok (MTA Köztestület: 2004-től; MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság: 2007-től; MTA Pécsi Területi Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottság: 2012-től; Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) kaposvári tagszervezet képviselete: 2013-tól). 2016. január 29-től az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottság elnöki feladatait látom el.

A Kaposvári Egyetem szakmai közéletben is aktívan részt veszek, fél éven keresztül főszerkesztője voltam a Képzés és Gyakorlat folyóiratnak. 2011 és 2015 között a Kaposvári Egyetem Törökbálinti Módszertani Központjának vezetőjeként tudomány- és konferenciaszervezési feladatokkal foglalkoztam, segítettem a társállat-asszisztált karközi kutatások törökbálinti megvalósítását. 2015 májusában tagja voltam az egyetem pyatigorski delegációjának. A Senior Oktatási Program V. szemeszterében előadóként vettem részt. 2016. szeptember 30-án előadást tartottam a Somogyi Tudósklub rendezvényén.

Edu-Com 2000 Bt.
2045 Törökbálint, Napfény utca 2/a

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva!